Czym są waluty?

Czym są waluty?

Co to w zasadzie są waluty i po co je wymyślone. Otóż pod nazwą waluty kryje się jednostka monetarna, jest to więc nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie lub strukturze państwowej – przykładem jest Unia Europejska. Kiedy mówimy o walutach, mamy na myśli przede wszystkim wymianę międzynarodową. Jest ona wówczas środkiem rozliczeniowym, inaczej miernikiem wartości pieniądza oraz środkiem, który używa się do regulowania płatności czyli przede wszystkim należności i różnego rodzaju zobowiązań w transakcjach międzynarodowych.

Ważne jest to, że waluty mają specjalne nazewnictwo, oznaczenia, zazwyczaj są to trzyliterowe skróty, które je definjują. Taki kod został wymyślony i jest przestrzegany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną zwaną inaczej ISO, która nadaje normy w różnych dziedzinach, także w dziedzinie finansów. Skróty te tak funkcjonują, że zazwyczaj dwie pierwsze litery oznaczają skrót nazwy kraju, w którym się je stosuje, a trzecia literka to nazwa samej waluty. Okazuje się więc, że te znaczki, które widzimy w Internecie lub na tabliczkach w kantorach mają bardzo istotne znaczenie i głęboki sens. Stoi za tym konkretna struktura oraz normy i regulacje prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *